wayup > czech

01.06.2012

Spustili jsme systém wayup v České republice.

Víc info


Doplňujeme další funkce

22.03.2012

Vylepšené funkcie:
galérie,
mapy,
poradie v katalogu
....

Víc info


Nový vzhled - nové funkce

06.12.2011

wayup - cesta nahoru, cesta rostu Vaší společnosti. S novou obchodní známkou a změnou vzhledu přinášíme i nové funkce.

Víc info


Už jsme pomohli ušetřit:

8.854.554,- CZK (354.182,- EUR)

Elektronické aukcie na komodity a služby

S cieľom rozšírenia portfólia služieb určených na optimalizáciu nákladov sme založili 08.08.2012 dcérsku spoločnosť wayup aukcie, spol. s r.o.

Hlavnou činnosťou tejto spoločnosti je organizovanie elektronických aukcií na komodity a služby pre klientov agregovaných prostredníctvom systému wayup.Elektronické aukcie sú určené výhradne aktívnym členom systému wayup, bez rozdielu na typ aktívneho balíka služieb.

Realizátorom elektronických aukcií je renomovaný aukčný dom eCentre, ktorá od svojho vzniku 12.05.2004 organizuje elektronické aukcie pre súkromný a verejný sektor v Českej republike.

18.09.2012 jeden a pól mesiaca po vzniku wayup aukcie, spol. s r.o.,bola úspešne zrealizovalovaná prvá elektronická aukcia organizovaná našou spoločnosťou na komodity plyn. Priemerná úspora predstavovala 26,7%.

O výsledku tejto aukcie a ďalších aukcií Vás budeme priebežne informovať v sekcii Aukcie > Referencie.

Detailné informácie o postupe registrácie do elektronickej aukcie a jej samotnom priebehu sme pre Vás pripravili v sekcii Aukcie > Postup a priebeh.

V prípade, že ste sa rozhodli zúčastniť sa elektronickej aukcie, kontaktujte svojho obchodného zástupcu, ktorý Vás zaregistroval do systému wayup, prípadne nás priamo kontaktujte.

Výhody

 1. Nenáročnosť
  1. Stačí dodať iba potrebné dokumenty o zvyšok sa postaráme my
 2. Rýchlosť
  1. Do jedného mesiaca od dodania podkladov budete poznať výsledok aukcie
 3. Efektívnosť
  1. Vďaka agregácii, čiže virtuálnemu spojeniu viacerých odberateľov, získate výhodnejšie podmienky než keby organizovala výberové konanie Vaša spoločnosť
  2. Nulové vstupné náklady
  3. Náklady spojené s organizáciou aukcie sú priamo úmerné ušetrenej čiastke a predstavujú iba čiastkový podiel. Ich vynaloženie je viazané na dosiahnutie výsledku, čiže úspory
 4. Zaručený výsledok 
  1. Už v zadávacom kole dosiahnete cenu nižšiu, než je Vaša aktuálna cena
  2. Vzhľadom na spôsob určovania provízie pre vykonávateľa, je jasný spoločný cieľ dosiahnutia čo najnižšej ceny
 5. Transparentnosť / dôveryhodnosť
  1. Celý prebieh môžete sledovať OnLine
  2. Výsledkom aukcie je zníženie Vašej aktuálnej ceny bez akýchkoľvek skrytých poplatkov a "prekvapení"
 6. Kvalita
  1. Certifikovaná kvalita a bezpečnosť
 7. Skúsenosti / referencie
  1. Viac ako 8 rokov skúseností v obore
  2. Viac ako 32 milónov € ušetrených prostredníctvom aukcií